Znanja za uporabo IKT – od uporabnika do učitelja

Uporaba moderne tehnologije in umestitev v izobraževalni proces ni danost, ki bi prišla kar tako. Nekateri s to tehnologijo živijo od rojstva in je del njih, drugi se nanjo privajajo, se je priučijo. Kako je s tem pri učiteljih in bodočih učiteljih pa z dr. Andrejem Šorgo in dr. Marjanom Krašno s Fakultete za naravoslovje in matematiko Maribor.