Forum za starše na portalu SIO

Na Ministrstvu za šolstvo in šport (Masarykova 16, Ljubljana) je v torek, 25. januarja 2011, potekal sestanek s člani delovnih skupin svetov staršev na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah.

Dotaknili so se naslednjih tem: združitev zimskih počitnic, nacionalnega preverjanja znanja, meril za vpis v sredno šolo in foruma za starše, ki smo ga pred kratkim aktivirali na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.

Vsebinsko je forum razdeljen na tri razdelke in sicer: predšolska vzgoja, osnovna šola in srednja šola, saj smo na ta način želeli organizirati vsebine ter razpravni prostor tako narediti preglednejši.

Povezave: