Stroški nabav za IKT in investicije v IKT v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi osebami, Slovenija, 2009

V letu 2009 so podjetja nabavila za 644,4 milijona EUR (brez DDV) strojne in programske opreme za informacijsko­-komunikacijsko tehnologijo, storitev in svetovanj za informacijsko tehnologijo ter telekomunikacijskih storitev.

Podjetja so v letu 2009 nabavila za 644,4 milijona EUR (brez DDV) opreme in storitev za IKT

V letu 2009 so podjetja z 10 ali več zaposlenimi osebami (v nadaljevanju podjetja) namenila za nabavo strojne in programske opreme za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) ter za nabavo storitev in svetovanj za informacijsko tehnologijo (IT) in telekomunikacijskih storitev[1] 644,4 milijona EUR (brez DDV) ali 1,35 % vrednosti vseh njihovih nabav v letu 2009.

Podjetja v storitvenih dejavnostih so za ta namen porabila 446,3 milijona EUR (brez DDV) ali 69 %, podjetja v proizvodnih dejavnostih pa 198,1 milijona EUR (brez DDV) ali 31 % celotne vrednosti sredstev za ta namen.

Velika podjetja (glede na število zaposlenih oseb) so za ta namen porabila največ, in sicer 283,9 milijona EUR (brez DDV) ali 1,48 % vrednosti vseh svojih nabav; srednje velika podjetja so za ta namen porabila 220,2 milijona EUR (brez DDV) ali 1,39 %, mala podjetja pa 140,3 milijona EUR (brez DDV) ali 1,11 % vrednosti vseh svojih nabav.

Med nabavami opreme in storitev IKT predstavljala največji delež nabava informacijske opreme

Pri nabavah opreme za IKT in storitev za IT so podjetja v letu 2009 namenila največ sredstev za nabavo informacijske opreme (računalnikov, opreme za obdelavo podatkov, strežnikov, tipkovnic, mišk, skenerjev ipd.), in sicer 25 %. 23 % sredstev za ta namen so porabila za nabavo storitev in svetovanj za IT (gostovanj spletnih strani, vodenja poslovnih procesov, oskrbe z infrastrukturo IT, načrtovanja in razvoja uporabniške programske opreme, vzdrževanja in popravil računalnikov ipd.), 18 % za nabavo predpakirane (standardne), poslovne in storilnostne programske opreme, licenčnih storitev in telekomunikacijskih storitev, 14 % za nabavo komunikacijske opreme (telefonskih aparatov, alarmnih naprav itd.) in 2 % za nabavo druge opreme za IKT (monitorjev, projektorjev itd.).

Vir in dostop do podatkov v celoti: