E-gradivo za okolje in trajnostni razvoj

E-gradivo za okolje in trajnostni razvoj je izdelano v skladu z učnim načrtom izbirnega predmeta za okolje in trajnosti razvoj, ki se izvaja v 3. in 4. letniku splošnih in strokovnih gimnazij. V celoti pokriva teme o kompleksnosti okoljskih problemov v Sloveniji kot tudi v Evropi, trajnostnem razvoju tako v svetu kot doma, življenjski slog in potrošništvo, okoljske probleme v domačem okolju, trajnostne pristope reševanja okoljskih problemov.

Več kot 320 ilustracij, risb, fotografij, 57 minut video posnetkov različnih vzrokov za nastanek okoljskih škod in prikaz raznovrstnih okoljskih problemov, 4 minute simulacij o prikazu delovanja ekoremediacijskih tehnologij, 9 zemljevidov in 3 grafikoni. Gradivo vsebuje 20 kvizov za samopreverjanje osvojenega znanja in več kot 70 delovnih listov za poglabljanje znanja iz okoljskih vsebin in vsebin iz trajnostnega razvoja.

Nastala e-gradiva za okolje in trajnostni razvoj so nastala predvsem zato, ker na področju izobraževanja o okolju in trajnostnem razvoju v Sloveniji ni nobenih kvalitetnih učnih gradiv. Cilj gradiv je učinkovito izobraziti mlade o okolju, tako da bodo lahko samozavestno in odgovorno ravnali v različnih situacijah v prid pravilnemu upravljanju z okoljem zato so gradiva zasnovana problemsko in za samostojno učenje in delo dijakov, hkrati pa odličen pripomoček učiteljem. Gradiva omogočajo  interaktivne pristope učenja o okolju, za okolje in v okolju. Dijakom omogočajo, da se najprej seznanijo s teorijo s pomočjo besedila, slikovnega gradiva, video filmov ali s pomočjo simulacij in nato osvojeno znanje nadgradijo z reševanjem številnih delovnih listov, ki so narejeni tako, da od dijaka zahtevajo dodatno razmišljanje in povezavo s konkretnimi izkušnjami iz vsakdanjega življenja. S tem spodbujamo izkustveno učenje in hkrati interdisciplinarnost. S takšnim načinom dela tudi spodbujamo dijake, da postajajo aktivni člani v svojem lokalnem okolju, tako da znajo prepoznati okoljske probleme in znajo predlagati možne rešitve.

Vsebinski sklopi e-gradiva so:

 • Komplekstnost okoljskih problemov in trajnostni razvoj
 • Življenjski slog, potrošniške navade in trajnosti razvoj
 • Okoljski problemi in trajnostni razvoj v domačem kraju
  • Domače okolje
  • Učna pot
 • Šola kot okolje in uveljavljanje trajnostnega razvoja
 • Okolje in trajnostni razvoj v sloveniji
 • Okolje in trajnostni razvoj v mednarodnem pomenu
 • Trajnostni pristop k okoljskim problemom
  • Ekoremediacije
  • Nevladne organizacije


Avtorji:
ddr. Ana Vovk Korže, dr. Marjan Krašna, dr. Danijel Vrhovšek, Mojca Kokot Krajnc, Alenka Sajovic

Vodja projekta: ddr. Ana Vovk Korže

Nosilec projekta: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Povezave: