Izobraževanje za ROID-e oziroma za tiste, ki so na posameznem vzgojno-izobraževalnem zavodu zadolženi za podporo s področja IKT

V sklopu projekta e-šolstvo je potekalo 31. januarja 2011 v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru izobraževanje za vse ROID-e  oziroma za tiste, ki so na posameznem vzgojno-izobraževalnem zavodu zadolženi za  podporo s področja IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije).

Teme izobraževanja:

  • tehnična pomoč v okviru projekta e-šolstvo (kaj lahko vsak VIZ pridobi iz projekta  na področju tehnične pomoči) – David Drofenik, Kristijan Perčič,
  • spletna varnost in kaj počno naši učenci/dijaki na spletu (mag. Benjamin Lesjak),
  • storitve v oblaku:
    • Microsoft Live@Edu (predstavnik podjetja Microsoft Oliver Zofič),
    • Google (Robi Arcet),
  • delavnice (delo v manjših skupinah – vodijo predavatelji posameznih tem),
  • razno.