Odprtokodna in prosto dostopna programska oprema na zgoščenki – Inštitut OKO

Na zgoščenki se nahaja zbirka odprtokodnih in prosto dostopnih programov za okolje Windows.

Njen namen je vpeljati uporabnika v raznolik svet odprte kode. Vso programsko opremo lahko prosto in brezplačno kopirate, uporabljate na večih računalnikih, posojate in nameščate svojim prijateljem.

Na pobudo civilne družbe je ustanovljen neprofitni zavod s polnim imenom Središče za izmenjavo znanja in pomoč uporabnikom – Inštitut OKO ali krajše Inštitut OKO. Inštitut je začel operativno delovati z novim letom 2006.

Vir: