Število prijav se je v letu 2010 povečalo za dvakrat – poročilo statistike prijav na Spletno oko

V letu 2010 je bilo več prijav sovražnega govora (801) kot otroške pornografije (524), vendar pa se je po pregledu prijav izkazalo, da po utemeljenosti prednjačijo prijave otroške pornografije. Tako smo v letu 2010 na policijo posredovali je več prijav otroške pornografije (189) kot sovražnega govora (69).

Število prijav se je v tem letu v primerjavi s prejšnjim sicer povišalo za okoli 165%, oziroma iz 870 prijav na kar 1444. Večje število vseh prijav (801) se je nanašalo na sovražni govor.

Kot kaže graf, se večji del vseh prijav (1079) pojavlja na spletnih straneh, tem sledijo forumi in socialna omrežja.

Tako kot leta 2009 so večino domnevnih nezakonitih vsebin s področja otroške pornografije tudi lani gostili strežniki v ZDA (108 primerov), sledijo strežniki na Nizozemskem (30). Število prijav vsebin otroške pornografije, ki so gostovale na nizozemskih strežnikih, se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za okoli 190% (s 16 leta 2009 na 30 v letu 2010), medtem ko je število prijav otroške pornografije na ameriških strežnikih ostalo enako v primerjavi s prejšnjim letom. Manjše število prijav smo v letu 2010 zabeležili za Južno Korejo in Nemčijo, kot tudi za Slovenijo, kjer je bilo leta 2009 sedem prijav vsebin domnevne otroške pornografije, medtem ko so bile leta 2010 le štiri.

Med prijavami otroške pornografije, ki so bile z naše strani ocenjene kot domnevno kaznive, je bilo največ takih posnetkov, ki so prikazovali otroke stare od 7-10 let (56 primerov), oziroma 11-15 let (81 primerov). Večina posnetkov je prikazovala dekleta.

Vsebine sovražnega govora, ki so se po naših ocenah izkazale za domnevno kršitev 297. Člena KZ-1, so gostovale predvsem v Sloveniji (36 primerov) in v ZDA (33 primerov). Medtem ko je bil v Sloveniji sovražni govor prisoten predvsem na medijskih portalih, je pri sovražni vsebini na ameriških strežnikih prednjačil Facebook.

Za domnevno nezakonite vsebine, ki obravnavajo sovražni govor je bilo značilno da so se nanašale predvsem na promoviranje nasilnosti zoper posameznika (52 primerov), manj je bilo primerov rasizma in ksenofobije (19). Med vsemi prijavami je bilo daleč največ (40) primerov sovražnega govora proti istospolno usmerjenim, kar je tudi prikazano na spodnjem grafu.

Vir: Spletno oko