Uporabniki interneta bolj aktivni v prostovoljnih organizacijah

Za uporabnike interneta je značilno nadpovprečno sodelovanje v prostovoljnih skupinah ali organizacijah, v raziskavi ugotavlja Pew Internet. V le-teh sodeluje 80% ameriških uporabnikov interneta in 56% Američanov, ki ne uporabljajo interneta. Na ravni celotne polnoletne populacije ZDA ta delež znaša 75%.

Večina (68%) polnoletnih Američanov je mnenja, da ima internet pomembno vlogo pri komuniciranju med člani prostovoljnih organizacij. Nekaj manj (62%) Američanov meni, da je internet zelo pomemben, kadar določena prostovoljna organizacija želi javno izpostaviti neko problematiko.

Več kot polovica Američanov meni, da je internet nepogrešljiv na še nekaterih področjih, povezanih s prostovoljnimi organizacijami, npr. pri organiziranju aktivnosti (59%), zbiranju sredstev (52%) in  pridobivanju novih članov (51%).

Vir: RIS