Razvoj naravoslovnih kompetenc in E-šolstvo

Alenka Kovšca, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport RS o projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc, modernih informacijsko komunikacijskih tehnologijah, e-kompetencah in usmeritvah v projektu E-šolstvo. Rezultati obeh projektov bodo mladim približali naravoslovje.