Raziskava Mladi na netu: “Kar se zdi odraslim tvegano, je lahko za mlade pozitivna izkušnja”

Med slovenskimi otroki so na spletu nekoliko manj previdni dečki, kažejo najnovejši rezultati raziskave Mladi na netu.

Precej več dečkov (42 %) kot deklic (29 %) se je srečalo z neznancem z interneta, veliko več dečkov (43%) kot deklic (14 %) je pošiljalo ali prejelo gole fotografije, prav tako so dečki bolj samozavestni glede svojih spletnih veščin, saj jih kar 55 % meni, da znajo oni najbolje v družini uporabljati internet, med tem ko je tako prepričanih le dobra tretjina (37%) deklic.

Prvo poročilo raziskave Mladi na netu z naslovom Internet v vsakdanjem življenju otrok in mladostnikov, ugotavlja, da se v splošnem na spletu bolj tvegano vedejo starejši otroci, ki pa tudi bolje izkoriščajo prednosti, ki jih prinaša internet, in se vključujejo v več aktivnosti. V raziskavi, ki je potekala v letu 2010, je bilo na domu anketiranih 691 otrok med 8 in 19 letom. 

»Poročilo, ki povzema prve osnovne izsledke raziskave, kaže, da tveganja na internetu odrasli prehitro označimo za negativna, saj se za mlade v velikem številu primerov pokažejo kot pozitivna izkušnja. Čeprav se je na primer v starosti skupini med 15 in 19 let kar 55 % mladih srečalo z neznancem, ki so ga prej poznali le na internetu, je imelo s srečanjem velika večina (88%) zelo dobro ali dobro izkušnjo. Tako lahko iz rezultatov sklepamo na razliko med spletnimi tveganji, ki se lahko za otroke končajo ne le negativno temveč tudi zelo pozitivno, in tveganji, ki imajo le negativne posledice«, je povedala dr. Bojana Lobe, vodja raziskave iz Centra za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede.

Med negativnimi tveganji velja omeniti vrstniško nasilje prek spleta ter neželene spolne komentarje, ki jih je prejela dobra tretjina otrok (38%). Še posebej pri žaljivih in bolečih komentarjih prek spleta in mobilnih telefonov se mladostniki v največ primerih odzovejo napačno, saj odgovarjajo na sporočila z enako neprijetno ali bolečo vsebino (24 %).


Povezava, vir: