Obiskanost spletnih strani – januar 2011

Raziskava MOSS je v januarju 2011 merila doseg 111 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.209.296 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 958.923 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. V januarju je bilo število obiskovalcev med vikendi za 33% nižje kot ob delavnikih.

Januarja 2011 je bilo v slovenski populaciji 74% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.272.943 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 111 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.209.296 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,4% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,8% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,5%, ostali (2,3%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55% moških in 45% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (32%), od 40 do 75 let (42%).

Vir: RIS