Digitalizirana angleško-slovenski in slovensko angleški glosar statističnih izrazov

Statistično društvo Slovenije je dalo v rabo digitalizirano obliko Statističnega terminološkega slovarja (Košmelj B in sod.: Statistični terminološki slovar. Ljubljana: Statistično društvo Slovenije, 2001).

Slovar je dostopen v angleško – slovenski in slovensko – angleški verziji.

Povezava: