Razvojna skupina za i-table z mednarodno udeležbo

Predmetno področje za i-table deluje že od začetka projekta E-šolstvo. Ožja skupina, v kateri so člani iz različnih predmetnih področij, se je na drugem rednem usposabljanju sestala konec januarja v Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro. Tokrat tudi z mednarodno udeležbo. Katere naloge si je skupina zastavila in k čemu še stremi?