Slovenska mladina po pogostosti uporabe spleta nad evropskim povprečjem

V zadnjem desetletju se je v okviru vsakodnevnih dejavnosti izrazito povečal čas, ki ga mladi namenjajo uporabi računalnika (indeks pogostosti se je zvišal za 52,4, in sicer iz 82,3 na 134,7), zmanjšal pa se je čas namenjen gledanju televizije in opravljanju gospodinjskih opravil, kažejo podatki obsežne nacionalne raziskave Mladina 2010, ki sta jo izvedla Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ter Interstat in ki je zajemala mlade v starosti od 15 do 29 let.

Viri in povezave:

Related Files