»Skrb za zasebnost? Pri nas je vgrajena!« Pooblaščenec objavil smernice za razvoj informacijskih rešitev

Pri razvoju različnih informacijskih rešitev se pogosto pokaže, da ima lahko neupoštevanje zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov resne posledice. Že v fazi oblikovanja  funkcionalnosti in arhitekture določene informacijske rešitve bi morali upoštevati koncept  vgrajene zasebnosti (angl. Privacy by Design), ki bo predvidoma postal eden pomembnih temeljev spreminjajoče se evropske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.

Smernice podajajo najpomembnejše zahteve, ki morajo biti upoštevane pri razvoju informacijskih rešitev, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov. Smernice so namenjene vsem tistim, ki se ukvarjajo z razvojem ali naročanjem rešitev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ne glede na to, ali gre za nove proizvode, storitve, sisteme ali posamezne rešitve in aplikacije. Pisane so v nevtralnem in razumljivem slogu, z upoštevanjem smernic pa se boste izognili težavam in kršitvam zakonodaje, ki se odrazijo kot: »Sistem me ne spusti skozi – ta podatek moram vnesti«, »Žal, sledljivosti izvozov pa nimamo« in »Zberimo še te podatke – morda nam bodo kdaj prišli prav«.

Povezava: IP

Related Files