IKT pri pouku matematike

Že peto leto člani e-razvojne skupine za matematiko organiziramo dvodnevni seminar Uporaba IKT pri pouku matematike.

Cilj  seminarja je uzavestiti didaktični vidik  uporabe računalniških programov s teoretičnega in praktičnega vidika.

Udeležence informiramo o osnovnih možnostih aktivne uporabe IKT pri pouku matematike, predvsem pa razvijamo razumevanje procesov za doseganje učnih ciljev z uporabo IKT ter možnostih za razvoj e-kompetence učitelja.

Na teh seminarjih vzporedno poteka več delavnic. Delavnice potekajo hkrati v ločenih računalniških učilnicah. Vsak udeleženec ima na razpolago računalnik in vnaprej pripravljeno gradivo izbrane delavnice.  Udeleženci lahko izbirajo med več delavnicami, zato lahko spoznajo različne računalniške programe in možnosti, ki jih ti programi ponujajo, tako učitelju matematike kot njegovim učencem. Udeleženci delavnic  možnosti uporabe sami preskušajo in razpravljajo o koristnosti uporabe programskih orodij pri pouku.


Seminarja se je udeležilo že čez 300 učiteljev. Na tokratnem seminarju, ki bo 18. in 19. marca v Novem mestu se bo zbralo okrog 50 učiteljev.

Lahko se še pridružite s prijavo v:

Related Files