Live@edu – dodaten trening za implementacijo in uporabo

Live@Edu je brezplačna rešitev za izobraževalne organizacije, ki omogoča vzpostavitev elektronske pošte in dostop do vseh Live storitev v okviru šolske domene.

Z uporabo Live@Edu, lahko vzpostavite zelo učinkovit sistem komunikacije, deljenih koledarjev, dokumentov in delovnih prostorov.


Več informacij, kako:

  • prijaviti vašo organiozacijo, 
  • začeti in uporabljati storitev,
  • optimizirati uporabo
  • ….

….najdete na strani za dodaten trening in implementacijo.