PluriMobil

V dneh od 22. do 24. marca 2011 je v prostorih evropskega centra za moderne jezike ECML,ki deluje v okviru evropskega sveta v avstrijskem Gradcu,  potekala delavnica na temo pluralnost – mobilnost mladih v Evropski Uniji.

Delavnico so pripravili koordinatorji projekta PluriMobil (http://plurimobil.ecml.at/) – enega od projektov v sklopu evropskih projektov centra ECML, ki se ukvarja s pripravo scenarijev za mobilnosti in mednarodnih izmenjav mladih osnovnošolcev, srednješolcev in študentov, zlasti bodočih učiteljev.

Na delavnici smo udeleženci – 33 nas je bilo iz 26 držav EU (Iz vsake države članice ECML se je delavnice praviloma udeležil po en predstavnik) poskušali oblikovati čim učinkovitejši scenarij individualne oz. skupinske mobilnosti. Pri tem imamo učitelji, zlasti učitelji tujih jezikov, na razpolago kar nekaj uporabnih orodij, npr. Evropski jezikovni listovnik, Življenjepis medkulturnih izkušenj,… 


Slovenski učitelji si lahko ta orodja ogledajo v elektronski obliki tudi v spletni učilnici skupine za Evropski jezikovni listovnik, http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=149.

Individualna in skupinska oblika mobilnosti mladih imata v državah EU zelo pomembno vlogo pri oblikovanju skupne evropske zavesti, pri spoznavanju sorodnosti in razlik med posameznimi narodi Unije. Vsekakor bodo številne mobilnosti učencev, dijakov in študentov dosegle svoj namen le, če jih bodo učitelji skrbno načrtovali, izvajali in po vrnitvi udeležencev v domače okolje na nek način nadaljevali in ovrednotili.

Evropski center za moderne jezike ECML (http://www.ecml.at/)  v Gradcu že vrsto let koordinira dejavnosti s področja poučevanja tujih jezikov. Na svojih spletnih straneh http://www.ecml.at/Resources/tabid/128/language/en-GB/Default.aspx ponuja učiteljem bogat izbor strokovnega gradiva v elektronski obliki, v svoji knjižnici v Gradcu pa tudi v tiskani obliki.

Hkrati spodbuja sodelovanje učiteljev v novih projektih za obdobje  2012 – 2015, razpis lahko najdete na http://call.ecml.at/.