Načrtovanje ekskurzij in raba IKT – poskusite že letos

Šolski vsakdanjik nam ponuja pravo poplavo ponudb s strani različnih agencij za pripravo ekskurzije.

Zakaj drago plačevati, če nam je na voljo bogata baza, ki so jo izdelali učitelji praktiki.

V okviru seminarja Didaktična raba novih e gradiv pri pouku geografije, so morali udeleženci pripraviti ekskurzijo z uporabo IKT in jo tudi predstaviti soudeležencem preko VOX konference.

Pripravljate ekskurzijo in potrebujete informacije?