Šah v E-šolstvu in “Francoski zgled konvencije o uvajanju šaha v šolski sistem”

V spletni skupnosti najdete najnovejše novosti in dogodke iz našega področja. Poleg tega ponuja različne forume za izmenjavo izkušenj in mnenj med učitelji šaha, seznam najbolj zanimive programske opreme, e-gradiv in primerov dobre rabe, ki nam pridejo prav pri poučevanju. V skupnosti najdete tudi seznam seminarjev in svetovanj, ki so namenjena našemu področju in povezave na koristne strani. Vabljeni k sodelovanju!

Francoski zgled konvencije o uvajanju šaha v šolski sistem

Nedavno je francosko ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, mladino ter društveno življenje podpisalo okvirno konvencijo o uvajanju šaha v šolski sistem, v partnerstvu z nacionalno šahovsko zvezo.

V preambuli konvencije je zapisana skupna ugotovitev o tem, da igranje in učenje šaha omogoča razvijanje različnih kompetenc in je realno vzgojno-izobraževalno sredstvo. Izrecno so naštete pomembne intelektualne zmožnosti ter odlike mišljenja in osebnosti, ki jih razvija šah. Preambula vsebuje tudi sklepe:

  • da predstavlja šahovska igra eno izmed povsem legitimnih in ustreznih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki jih načrtuje šola;
  • da številne akademske izkušnje dovoljujejo izpeljavo kvalitetnih projektov na ravni šolskega sistema in šahovskih klubov, s premišljeno izbranim kadrom obeh strank tega sporazuma;
  • da te pobude omogočajo razvijanje praks in orodij za izkoriščanje šahovske igre kot vzgojno-izobraževalnega sredstva v šolski in predšolski populaciji.


Konvencija vsebuje sedem členov. V prvem členu – Cilji,  je zapisano:

S pričujočo konvencijo Ministrstvo in nacionalna šahovska zveza potrjujemo skupno hotenje prednostnega uvajanja šahovske igre v vzgojno-izobraževalne zavode. Kot prednostni cilj se postavlja poglabljanje dveh osi delovanja:

  • razvijanje čim večje razširjenosti šahovske igre, posebej med dekleti in tisto šolsko populacijo, ki je prikrajšana iz socialnih ali geografskih razlogov;
  • razpršenost in poglobljenost pedagoških praks, ki izkoriščajo šahovsko igro kot silnico za pridobivanje znanja in zmožnosti,  ki jih opredeljujejo skupne osnove posameznikovih zmožnosti ter programi javnega šolstva.

Preostali členi opredeljujejo sredstva za doseganje ciljev, vključno z izobraževanjem učiteljev šaha.

Povezava: Šah na portalu SIO

Povezava na originalni dokument.

Related Files