Nagrajenci natečaja za e-kompetentno šolo

V okviru konference SIRikt 2011 je potekal pilotni natečaj za e-kompetentno šolo, namenjen vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, gimnazijam in zavodom, dijaškim domovom ter šolam za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Vzgojno-izobraževalni zavodi (VIZ) so na razpis lahko poslali video o učinkoviti in smiselni uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije na njihovem VIZ. Iz videa naj bi bilo razvidno, kako potekajo dejavnosti z uporabo IKT na vseh treh področjih, ki združujejo vse ravni e-kompetentne šole:

  • šolski nivo (institucija),
  • učitelji (izvajalci),
  • učenci (udeleženci).

Razviden je moral biti tudi napredek v smislu, kje je informacijska tehnologija pripomogla k razvoju in spreminjanju obstoječih/zastarelih dejavnosti in postopkov, prikazano pa obstoječe dejansko stanje in ne opis stanja, ki ga VIZ želi doseči.

Na natečaj za e-kompetentno šolo je prispelo sedem video prispevkov.

Komisija  v sestavi dr. Vladislav Rajkovič, mag. Borut Čampelj, Andrej Flogie in Janko Harej je prve tri izbrala tako:

  1. mesto: OŠ Brežice s prispevkom "Naši koraki k sodobni šoli" (avtoriji strokovni delavci OŠ Brežice, mentor Marija Lupšina Novak)
  2. mesto: OŠ Bistrica ob Sotli s prispevkom "Gradimo pot za prihodnost" (avtor Bogomir Marčinkovič, mentor Franc Grobelšek)
  3. mesto: Gimnazija in ekonomska srednja  šola  Trbovlje s prispevkom "Predstavitev uporabe IKT na GESŠ Trbovlje" (avtor Aljaž Bastič, mentor Aleksander Medveš)

Prispevki so bili oddani pod standardno obliko licenc Creative Commons (CC). Za konkretne stvaritve na natečaju, ki imajo značaj avtorskega dela velja za prenos na tretje osebe in označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) naslednja vrsta standardne licence (ministrstvo bo izbralo eno izmed licenc):  "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "deljenje pod istimi pogoji".

Več o natečajih: SIRikt