Usposabljanje za izvajalce seminarja Od ideje do e-učnega gradiva

Usposabljanje za izvajalce  je potekalo, 20. 4. 2011  na OŠ Srečka Kosovela Sežana.
Program:
Od ideje do e-učnega gradiva, Damjana Šajne,mag.,
Metapodatki in načini pakiranja učnih vsebin, Dalibor Čotar
V petih korakih od ideje do e-učnega gradiva, dr. Tanja Arh, mag. Matija Pipan
Didaktična in tehnična izhodišča za pripravo e-učbenikov, doc.dr. Igor Pesek
Predstavitev programa za izdelavo e-učnega gradiva, Damjana Šajne, mag
Izdelava e-učnega gradiva – samostojno delo udeležencev. Dalibor Čotar, Damjana Šajne,mag., Vitomir Horvat, prof. fizike in tehnike, doc.dr. Igor Pesek
Orodja in standardi za izobraževalne vsebine,  Common Cartridge, SCORM, Vitomir Horvat, prof. fizike in tehnike
Predstavitev nadgradnje programa eXeLearning v eXecute, doc.dr. Igor Pesek

Udeleženci so na usposabljanju spoznali celoten proces od priprave do izdelave e-učnega gradiva. Spoznali so program za izdelavo e-učnih gradiv (eXeLearning), kako z  njim organizirati e-učne aktivnosti, načrtovati pouk in graditi teste znanja. Predstavljeni so jim bili:

  • kriteriji, ki jih moramo upoštevati pri izdelavi e-gradiv,
  • smernice,
  • opremljanje z meta podatki,
  • standardi za pakiranje učnih vsebin – Common Cartridge, SCORM,
  • in
  • avtorstvo.

V delavnici so izdelovali  e-učno gradivo za svoje predmetno področje, ki ga bodo zaključili z delom na daljavo. Usposabljanja se je udeležilo 24 učiteljev, odziv ob zaključku pa je bil pozitiven.