Svetovanja v projektu E-šolstvo

Na spletni strani SIO je v zavihku PODPORA zapisano, da usposabljanje po meri sodi med sodobnejše oblike individualnega usmerjanja, pomoči in nakazovanja rešitev, ki so lastne tudi sodelavcem projekta e-šolstvo

Številna srečanja potekajo v vaših zavodih ali računalniških učilnicah zavodov blizu vas. Delo je prilagojeno vašim potrebam in ambicijam. Tako skupaj naredimo veliko za smotrno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.

Posnetki so iz računalniškega srečanja vzgojiteljic in drugih strokovnih delavk Vrtca Jadvige Golež iz Maribora, ki so se srečevale v računalniški učilnici tamkajšnjega Zavoda Antona Martina Slomška.

Povezava: