Na konferenci SIRrikt 2011 tudi predstavitev e-gradiv portala “eGradiva.si”

V spletni učilnici eGradiva so zbrana prosto dostopna izobraževalna e-gradiva različnih predmetnih področij in stopenj. Namenjena so učencem in učiteljem osnovnih in srednjih šol.

Nekatera so si lahko ogledali udeleženci letošnje mednarodne konference Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT (Sirikt 2011) na posebni informacijski točki ali na predavanjih in predstavitvah.

Na konferenci je profesorica Romana Marolt z dijaki iz Srednje frizerske šole Ljubljana prikazala praktično uporabo e-gradiva Frizerstvo, profesorja športne vzgoje iz Gimnazije Jesenice, Bojana Martinčič in Boštjan Modrijan pa sta na predavanju predstavila e-gradivo Šport in zdravje in uporabo pri pouku športne vzgoje.

Povezavi: