10 let Islovarja – spletnega terminološkega slovarja informatike

V aprilu 2001 smo na posvetovanju Dnevi slovenske informatike predstavili spletni terminološki slovar informatike, ki ga je pripravila jezikovna sekcija Slovenskega društva informatike.

Na povabilo članom društva, naj se pridružijo sekciji, se je prijavilo več oseb – članov društva in drugih zainteresiranih, od katerih so nekateri aktivni še danes.


Pomembni mejniki razvoja so bili naslednji:

  • ustanovitev jezikovne sekcije – junij 2000
  • odločitev sekcije o izdaji terminološkega slovarja na sestanku – december 2000
  • predstavitev terminološkega slovarja na posvetovanju DSI – april 2001
  • opredelitev strategije razvoja – julij 2003
  • začetek dela slovaropisne skupine – oktober 2003
  • z glasovanjem urednikov dogovorjeno ime Islovar – februar 2004
  • izdaja poskusnega snopiča – april 2004
  • nova izdaja Islovarja – november 2004
  • projekti, ki jih je potrjevalo Ministrstvo za kulturo 2006 – 2011.

Naš namen je bil predvsem izdaja slovarja v papirni obliki, pa tudi njegova odprtost, spletna dostopnost ter možnosti iskanja po slovenskih iztočnicah ali angleških ustreznicah.

Sestavki naj bodo opremljeni z razlagami in vsemi oznakami po pravilih slovenskega pravopisja. Danes vidimo zadevo drugače: terminološki slovar informatike je dolgoročen projekt, ki bo predvidoma trajal še več let. Vedno znova srečujemo nove pojme, ki se uveljavljajo v informacijski tehnologiji. Odpirajo se nova področja v informatiki. In ker bi Islovar moral ostati ažuren, bo verjetno ostal kar na spletu.

Pravzaprav smo v preteklih letih z delom in bogatimi izkušnjami izoblikovali model razvoja spletnega terminološkega slovarja, ki bi bil lahko koristen tudi za druga področja.

Na spletni strani lahko izbirate tudi med novimi in naključnimi izrazi, izrazom dneva, dostopom do drugih slovarjev, vstopom v forum in še kaj drugega.


Vir in povezavi: