Uspešno izpeljana prva VOX videokonferenca

V  okviru projekta e-šolstvo smo začeli s stalnimi tematsko obarvanimi VOX videokonferencami. Prva VOX videokonferenca je bila  izpeljana v sredo,  11. maja 2011 ob 15.00 uri na temo Sodelovalni projekti na daljavo v počastitev Comenius tedna 2011.

Izkušeni koordinatorji projektov so prikazali  kratke predstavitve projektov, izzive in dileme ter ideje in priporočila o izvedbah in sodelovanju v projektih na daljavo. Program videokonference.

Posnetek video konference si lahko ogledate na Arnesovi spletni strani. Video konference se je udeležilo 60 udeležencev, ki so dogodek spremljali iz različnih šol po Sloveniji.

Udeleženci so ob koncu izpolnili anketo iz katere je razvidno, da so bili o dogodku pravočasno obveščeni, da jim način obveščanja popolnoma ustreza, strinjajo se tudi s tem, da je to primeren način za predstavljanje vsebin. Več kot polovica udeležencev je menila, da so bila predavanja kvalitetno izvedena in dobro strukturirana. Polovica anketirancev se je v videokonferenco lahko aktivno vključila. Nova znanja bodo lahko uporabili pri svojem delu v razredu.