Konferenca – IDC Cloud Computing Roadshow 2011

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju bo 15. junija 2011 konferenca z naslovom IDC Cloud Computing Roadshow 2011.

Računalništvo v oblaku v zadnjem obdobju preoblikuje IT tržišče, ustvarja nove priložnosti in spodbuja spremembe tradicionalne IT ponudbe. Model je trenutno na prehodu iz zgodnje stopnje sprejetja v stopnjo zgodnjega večinskega sprejetja in bo v prihodnosti postopoma postal en od osnovnih modelov zagotavljanja storitev IT.


Ključne teme:

 • Prehod v oblak: posledice za IT arhitekturo podjetij in organizacij
 • Programska oprema kot storitev (SaaS), platforma kot storitev (PaaS) in infrastruktura kot storitev (IaaS)
 • Spremenjene prioritete in priložnosti za ponudnike klasičnih storitev IT
 • Zasebni, javni in kombinirani oblaki
 • Računalništvo v oblaku: poslovna utemeljitev projekta
 • Merjenje donosnosti naložb v oblak
 • Povezovanje različnih ponudnikov storitev v oblaku
 • Varnost podatkov v oblaku
 • Virtualno računalništvo v sodobnem IT okolju
 • Aplikacije temelječe na oblaku
 • Upravljane storitve za podatkovna skladišča in uvajanje tehnologij zasebnih oblakov
 • Spremembe, ki jih prinašajo virtualizacija, računalništvo v oblaku in mobilnost
 • Obračunavanje in merjenje dobave storitev v oblaku
 • Podedovani procesi, aplikacije, sistemi in računalništvo v oblaku

Vir: