Kako (lahko) uporabljamo moderne tehnologije

Uporaba IKT med poukom je nuja današnjega časa, saj nove tehnologije otroke in učence spremljajo na vsakem koraku njihovega življenja. Vendar pa je tehnologija zgolj orodje, ki učiteljem pomaga pri njihovem poslanstvu. Poglejmo si, kako sta osnovnošolska učitelja orodje prilagodila potrebam svojih učencev, kakšen je recept za motivacijo in kaj kažejo izkušnje z uporabo IKT v šolstvu na Severnem Irskem?