Posvet z naslovom Mednarodne raziskave znanja učencev in dejavnosti za izboljšanje pismenosti učencev. Ogled bo možen tudi preko videokonferenčnega sistema VOX.

Pedagoški inštitut pripravlja strokovni posvet z naslovom:  
Mednarodne raziskave znanja učencev in dejavnosti za izboljšanje pismenosti učencev


Čas, kraj:

 • 7. junij 2011,
 • Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana (ali na bližnji lokaciji, če bo večje število prijavljenih).

 
Izhodišče posveta so rezultati mednarodnih raziskav znanja učencev (PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS), zlasti pa rezultati, ki se nanašajo na bralno in drugo pismenost učencev.  

Cilj posveta je v opredelitvi pedagoških in drugih dejavnosti, ki lahko prispevajo k izboljšanju bralne in druge pismenosti učencev slovenskih osnovnih šol, in v oblikovanju sklepov, ki bodo vsebovali prve zametke nove nacionalne strategije na tem področju izobraževanja.


Preliminarni program:

 
9.00 – 10.30
Uvodni pozdrav

 • mag. Marjeta Doupona Horvat: Nacionalna strategija za bralno pismenost
 • dr. Meta Grosman: Definicija pismenosti
 • dr. Janez Justin: Učbeniki in učni načrti
 • dr. Mojca Štraus: Metodološke osnove mednarodnih raziskav
 • mag. Marjeta Doupona Horvat: Prispevek na podlagi analiz podatkov iz raziskave PIRLS 
 • dr. Mojca Štraus: Prispevek na podlagi analiz podatkov iz raziskave PISA


10.30 – 11.00 ODMOR
(pogostitev)


11.00 – 12.30

 • dr. Maja Zupančič, dr. Anja Podlesek: Prediktorji pismenosti v raziskavi PISA
 • Barbara Japelj Pavešić: Prispevek na podlagi analiz podatkov iz raziskave TIMSS
 • Karmen Svetlik: Prispevek na podlagi analiz podatkov iz raziskave TIMSS
 • Ana Kozina: Prispevek na podlagi analiz podatkov iz raziskave TIMSS
 • dr. Alenka Gril: Odnos do znanja skozi TIMSS, trendi
 • dr. Marjan Šimenc: Prispevek na podlagi analiz podatkov iz raziskave ICCS

 
12.30 – 13.00 ODMOR (pogostitev)

13.00 – 15.00 OKROGLA MIZA

Vabljeni sodelujoči:

 • dr. Andreja Barle Lakota (MŠŠ)
 • dr. Janez Krek (PeF, UL)
 • dr. Milena Ivanuš Grmek (PeF, UM)
 • dr. Mara Cotič (PeF, UPR) 
 • dr. Jana Kalin (FF, oddelek za pedagogiko in andragogiko)
 • dr. Mojca Kovač Šebart (FF, oddelek za pedagogiko in andragogiko)
 • dr. Darko Zupanc (RIC)
 • dr. Fani Nolimal (ZRSŠ)
 • mag. Gregor Mohorčič (ZRSŠ)
 • Marjan Gorup (ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca) 
 • dr. Blaž Zmazek (FNM, UM)
 • dr. Janez Bečaj

Povezava:

Spodaj še vabilo za tiskanje v datoteki *.pdf.

Related Files