Publikacije eTwinninga – seznanimo se s projektom

eTwinning je izdal številne publikacije, med njimi tudi knjigo eTwinning Glas eTwinninga: Učitelji govorijo in poročilo eTwinning Profesionalni razvoj učiteljev: pregled trenutne prakse.

 
Glas eTwinninga: Učitelji govorijo
so napisali učitelji iz mnogih evropskih držav, ki aktivno sodelujejo v eTwinningu in želijo z drugimi deliti svoje navdušenje, izmenjati izkušnje ter izzive.

Ker je eTwinning Skupnost za evropske šole, Glas eTwinninga  dobesedno dajejo besedo učiteljem, ki z nami delijo številne, različne izkušnje z naslednjih področij:

  • Vključevanje v eTwinning
  • Udejanjenje eTwinninga v praksi
  • Spoznavanje skupnosti eTwinning
  • Moji projekti eTwinning
  • eTwinning in profesionalni razvoj
  • eTwinning – osebni pečat

Poročilo Profesionalni razvoj učiteljev : pregled trenutne prakse skuša odkriti kako eTwinning ter nacionalne in lokalne sheme profesionalnega razvoja učiteljev učinkujejo ena na drugo. Poročilo temelji na rezultatih nadzornih ukrepov eTwinninga, ki jih je Centralna svetovalna služba opravila leta 2010.

Monitoring je osredotočen na tri države: Estonijo, Poljsko in Španijo, ki so pri svojih dejavnostih eTwinning uspešne ter preučuje tri glavna vprašanja:

  • Kakšen je odnos med eTwinningom in profesionalnim razvojem?
  • Kako drug na drugega vplivata in se podpirata?
  • Kako lahko eTwinning prispeva k profesionalnemu razvoju in obratno?

Glas eTwinninga so na voljo v 24-tih jezikih (če želite kako drugo jezikovno različico, spremenite jezik te strani) Profesionalni razvoj učiteljev pa v petih jezikih (ANG, FR, NEM, ŠPAN, IT). Vse dodatne informacije lahko dobite na strani eTwinning, namenjeni publikacijam , kjer si lahko ogledate tudi mnoge druge koristne ter zanimive knjige in poročila o eTwinningu.

Če želite porobneje spoznati eTwinning in delo v projektu:


Vir: