Socialna omrežja 2011 v Sloveniji

Projekt RIS je opravil raziskavo o rabi socialnih omrežij v Sloveniji, ki izpostavlja vidike, kot so varnost in zasebnost, objavljanje podatkov in fotografij ter uporaba socialnih omrežij med otroki in starši. Ugotovitve temeljijo na spletni anketi, ki se je izvajala v februarju in marcu 2010. Izbrana populacija so uporabniki interneta; končni vzorec je vključeval 1.143 posameznikov v starosti od 10 do 83 let.

Rezultati kažejo, da ima 60% anketirancev oblikovan profil na vsaj enem od številnih spletnih socialnih omrežij. Med temi prevladujejo mlajši, predvsem stari med 16 in 25 let (75%),  ženske (63% žensk v primerjavi s 57% moških), prebivalci iz naselji, ki imajo več kot 2000 prebivalcev, in srednje izobraženi (72%).

Celotno poročilo je dosegljivo na straneh RIS-a.