Bliža se rok za oddajo prijav na razpis za Evropsko jezikovno priznanje za leto 2011

Bliža se rok za oddajo prijav na razpis za Evropsko jezikovno priznanje za leto 2011.

Evropsko jezikovno priznanje (EJP) je nagrada, ki se podeljuje najbolj inovativnim projektom na področju poučevanja in učenja jezikov. Je pobuda Evropske unije, ki prispeva k večjemu ozaveščanju o jezikovni raznolikosti v Evropi.

Namen nagrade je poudariti pomen jezikovne raznolikosti v Evropi, spodbuditi promocijo in širšo uporabo jezikov ter nove tehnike in metode pri poučevanju jezikov. S to pobudo želi Evropa spodbuditi zanimanje širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

Sodelujejo lahko vsi projekti in programi, ne glede na obliko in vire financiranja, že zaključeni kot tudi tekoči projekti. Nagrajenci poleg priznanja, ki ga podpiše komisar za večjezičnost prejmejo tudi denarno nagrado.

Razpis je objavljen na: