Odprtje Razvojno-didaktičnega energetskega poligona

Vabimo vas na uradno odprtje Razvojno-didaktičnega energetskega poligona, ki ga je v okviru Šolskega centra Velenje zasnoval Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Velenje.

V Sloveniji bomo tako dobili enega tehnološko najnaprednejših razvojno-didaktičnih energetskih poligonov v Evropi.

Razvojno-didaktični energetski poligon je novost na področju izobraževanja za poklice s področja energetike in trajnostnega razvoja. Povezuje delo v laboratoriju in delo na terenu. Ima najsodobnejšo didaktično opremo, s pomočjo katere bodo usposabljali kadre, da bodo znali upravljati tehnologije različnih področij obnovljivih virov energije.
Na dan odprtja bodo spremljajoči strokovni dogodki združili strokovnjake, praktike, raziskovalce in odločevalce ter ponudili širši pogled na področje energetike.

PROGRAM:
 

  • 09.00-09.30: Registracija udeležencev
  • 09.30-10.00: Uvodni nagovor
  • 10.00-10.45: Strokovni paneli:

 
A. Obnovljivi viri energije (Edo Bahč, Uroš Lukič) – sistemi pretvarjanja energije v energetskem poligonu  (geotermalne  in  termosolarne  naprave,  sončne  fotovoltaične  naprave,  vetrna elektrarna in kogeneracija)

B. Učinkovita  raba  energije  (Primož  Praper)  –  arhitektura  in  gradbena  fizika  energetskega poligona (pasivna energetska gradnja, inteligentne instalacije, ekološka gradnja)

C. Monitoring  (Cveto  Fendre)  –  zajemanje  informacij  o pretoku  energije  v okviru energetskega poligona (analiza,  nadzor, upravljanje s porabo)
 

  • 10.45-11.00: Odmor
  • 11.00-12.30: Okrogla miza: Obnovljivi viri energije so naša prihodnost
  • 12.30-13.00: Odmor
  • 13.00-13.30: Izjava za medije in uradno odprtje
  • 13.30-15.00: Vodeni ogled poligona z demonstracijami in simulacijami
  • 15.00-16.30: Konferenca: Uvajanje izobraževanja OVE in URE v evropskem prostoru

Za udeležbo na strokovni konferenci in odprtju se lahko prijavite tukaj: PRIJAVA

Dodatne informacije: info@energetski-poligon.si, 041 787 008.

Povezava:

In spodaj še vabilo, pripravljeno za tiskanje (*.pdf)!

Related Files