Zaključena raziskava TIMSS 2011 na šolah, učitelji so reševali svoje vprašalnike v e-obliki na spletu

Izvedba v šolah

Raziskava je bila v aprilu in maju izvedena na 200 šolah. Preizkuse znanja je rešilo skoraj 4500 četrtošolk in četrtošolcev ter 4500 osmošolk in osmošolcev. Učenci so rešili vsak po en zvezek nalog med 14 različnimi zvezki nalog.

Ravnatelji šol, učitelji sodelujočih četrtih razredov in skoraj 1500 učiteljev matematike, fizike, kemije, biologije in geografije so rešili svoje vprašalnike o pouku v e-obliki na spletu. Sodelujoči učenci in starši četrtošolcev so odgovorili na vprašanja v svojih vprašalnikih o učenju, stališčih in okoliščinah, ki vplivajo na pridobivanje znanja v šoli in doma.

Šole, učenci, učitelji in starši so se na raziskavo zelo pozitivno odzvali. Zabeležili smo izjemno nizek delež manjkajočih učencev in neodgovorjenih vprašalnikov, precej pod 10%.

Podatki in rezultati

Zbrane odgovore sedaj pripravljamo za vključitev v mednarodno podatkovje. Prve neuradne nacionalne rezultate pričakujemo do začetka decembra, ko jih bomo poslali vsem sodelujočim šolam.


Naloge preizkusa znanja

Z zadnjim preverjanjem znanja v šoli so postale javne nekatere naloge preizkusa. V letošnji izvedbi raziskave so v celoti javni štirje od 14 zvezkov preizkusa znanja. Vsebujejo matematične in naravoslovne naloge.

Vir in objava v celoti: Pedagoški inštitut