Študijski program izobraževanja iz računalništva in informatike 2011/12

Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko razpisuje vpis v študijski program Študijski program izobraževanja iz računalništva in informatike.

Kandidati si bodo po uspešno zaključenem programu pridobili ustrezna dopolnilna znanja za poučevanje računalništva in informatike v štiriletnih srednješolskih programih (gimnazijah in tehniških ter drugih strokovnih srednjih šolah), za izbirni predmet Računalništvo v osnovni šoli in za Računalničarja – organizatorja informacijske dejavnosti.

Trajanje študija bo v skupnem obsegu 405 ur praviloma ob petkih popoldan (po 13. oz. 14. uri) in ob sobotah dopoldan.

Podrobnejše informacije o programu (urnik, predmetnik, …) lahko kandidati dobijo na Internetu na naslovu http://spiri.fmf.uni-lj.si.

Rok za prijave je do 5. 9. 2011 [razpisanih mest je 30], predviden začetek študija pa v petek, 30. septembra 2011.


Za več informacij poglejte na:

Več tudi v spodnjem priloženem dokumentu.

Related Files