Posodobitev kurikularnega procesa v OŠ in gimnazijah

Srečanja v Portorožu se je udeležilo šestdeset  šolskih razvojnih timov, ki se trudijo že dve leti.  Vpeljevanje vseh kompetenc, ne le digitalne pismenosti pa je eden izmed ciljev v projektu posodobitev kurikularnega procesa v osnovni in srednji šoli.