Ob medalji odličnosti slovenskemu e-gradivu “Frizerstvo” še priznanji odličnosti za e-gradivi “Biologija celice” podjetja Videofon in “Vedeževo okolje” založbe DZS

Nemški inštitut za pedagogiko in informatiko podelil medaljo odličnosti slovenskemu e-gradivu "Frizerstvo" (podjetja DigiED d.o.o.), sofinancirano iz MŠŠ.

V Berlinu je v petek, 24. 6. 2011, potekala zaključna razglasitev mednarodnih priznanj Comenius EduMedia, ki jih vsako leto podeljuje Nemški inštitut za pedagogiko in informatiko (Gesellschaft fur Pedagogik und Information E.V.).

Podjetje DigiEd je skupaj s partnerji Videofon in Fakulteto za elektrotehniko (UNI LJ) prejelo medaljo odličnosti za e-gradivo Frizerstvo (www.egradiva.si), njegova izdelava je bila sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.
Medalja jih je postavila ob bok velikim mednarodnim podjetjem kot so založba Pearson, FWU, Smart, Nintendo Europe, itd., ki so  prav tako prejeli medaljo.

Poleg tega sta še dve e-gradivi "Biologija celice" podjetja Videofon in "Vedeževo okolje" založbe DZS prejeli priznanje odličnosti v e-izobraževanju, ki sta bili tudi izbrani za sofinanciranje na zadnjem javnem razpisu za e-gradiva iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

Več na:

Vsa e-gradiva sofinancirana iz MŠŠ in ESS so dostopna na: