Posodobitev kurikularnega procesa v osnovnih šolah in gimnazijah

V okviru projekta Posodobitev kurikularnega procesa v OŠ in gimnazijah so se v 28. in 29.6. v Portorožu srečali šolski razvojni timi.

Novost letošnjega srečanja je bil tudi korak v smeri povezovanja s projektom E-šolstvo. Svetovalci projekta E-šolstvo so šolskim razvojnim timom predstavili možnosti uporabe IKT pri načrtovanju njihovega dela, usposabljanju ter spremljanju in evalvaciji dosežkov. S člani ŠRT-jev so svetovalci sodelovali tudi pri izvedbi delavnic, kjer so analizirali preteklo delo in načrtovali aktivnosti v prihodnjem šolskem letu.

Plod sodelovanja obeh projektov je tudi seminar E-listovnik učitelja ("portfolio"), na katerega se bodo učitelji v okviru svojih usposabljanj lahko prijavili že jeseni, poleg tega pa bodo razvili še dodatne programe svetovanj, prek katerih bodo lahko spoznali poti razvijanja digitalne pismenosti učencev.