Izobraževalni dan Zavoda RS za šolstvo

Zavod Republike Slovenije je 7. julija za vse svoje delavce pripravil vsakoletni izobraževalni dan, ki je bil tokrat intenzivno podprt z informacijsko tehnologijo ter z uporabo nekaterih rešitev, ki so nastala v okviru projekta E-šolstvo.

Po uvodnem predavanju, ki je postavilo okvire in usmeritve izobraževanja, so se razdelili v 14 delavnic, v katerih so morali udeleženci razrešiti katerega od temeljnih vprašanj, problemov ali izzivov ZRSŠ.

V popoldanskem delu so skupine svoje izdelke, predloge in rešitve predstavile in ob tem izrabile pahljačo izraznih sredstev – od analognih do digitalnih. Da so bile predstavitve bolj zanimive, je poskrbel žrebni način izbiranja skupin, ki ga nekateri poznajo z letošnjega Sirikta. Občinstvo je na koncu predstavitve vsako skupino ovrednotili s pomočjo glasovalnih naprav – popularnih jajčk. Predstavitve so bile kratke, raznovrstne, učinkovite in duhovite. Vse dogajanje je beležila novinarska skupina, ki je ob koncu pokazala »poročila« – s kolažem filmov in fotografij podprto besedilo o celodnevnem usposabljanju.

Za učinkovit zaključek izobraževanja pa so spoznali nekaj tehnik joge smeha in se preskusili v njih.