Usposabljanje sodelavcev e-šolstva na Ministrstvu za šolstvo in šport

V ponedeljek, 4.7. 2011, je na Ministrstvu za šolstvo in šport v Ljubljani potekalo usposabljanje sodelavcev e-šolstva.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov – v prvem delu so vodje mednarodnih projektov iz Pedagoškega inštituta predstavili aktualne mednarodne raziskave z aktualnimi rezultati, ki potekajo v osnovnih in srednjih šolah.


Predstavljene so bile naslednje raziskave:

  • PISA (dr. Mojca Štraus),
  • TIMSS (Barbara Japelj Pavešić),
  • PIRLS (mag. Marjeta Doupona Horvat)
  • in ICCS (dr. Marjan Šimenc). 

V drugem delu pa je Julian Fraillon iz ACER-ja (Australian Council for Educational Research) predstavil raziskavo ICILS (mednarodna Raziskava o računalniški in informacijski pismenosti), ki se bo izvajala tudi v Sloveniji ter pripravil delavnico, na kateri so udeleženci razpravljali o spremljavi in evalvaciji uvajanja IKT v šole.

Posnetek  usposabljanj si lahko ogledate na Arnesovi spletni strani:

Vabljeni k ogledu. 

Fotografije: Vitomir Horvat