eTwinning – kaj, kje in kako

eTwinning je akcija programa Vseživljenjsko učenje, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Podatek, da sodeluje že več kot 130.000 učiteljev prepriča, da se velja spustiti skozi film, ki je tokrat izjemoma malo daljši.