Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov

Zavod RS za šolstvo je 25. in 26. avgusta v Kongresnem centru Laško organiziral Konferenco učiteljev naravoslovnih predmetov. Konferenca je bila namenjena vsem učiteljem in laborantom, ki poučujejo naravoslovje, kemijo, biologijo in fiziko v osnovnih šolah, gimnazijah in programih srednjih strokovnih šol.
Veliko znanja se je prepletalo v delavnicah, na predavanjih, terenskem delu in med pogovori.