10. AEC-NET konferenca (spletne učilnice v virtualnem prostoru Azije in Evrope) – prijave do 15. septembra 2011

10. AEC-NET konferenca, ki bo v Dublinu (Irska) od 7. do 11. novembra 2011, je namenjena srednješolskim in visokošolskim učiteljem in izobraževalcem držav Azije in Evrope priključenih "združenju ASEM", v katerega je vključenih 46 držav, med njimi tudi Slovenija.

Vabljeni vsi, ki želijo sodelovati v IKT projektih in z uporabo modernih tehnologij v mreži spletnih učilnic prispevati k pestrejšemu izobraževanju in sodelovanju.

Organizator krije vse lokalne stroške v zvezi s konferenco (vključno z nastanitvijo (4 noči), obroki, lokalnim prevozom in drugimi stroški, povezanimi s programom). Tako udeleženci in njihove organizacije krijejo samo potne stroške (do Dublina in nazaj).

Več informacij, program, prijava…: