V Trstu začetek 46. seminarja slovenskega jezika in kulture 2011 za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji ter za vzgojitelje in učitelje dvojezične šole Špeter

V Trstu se v petek, 2. septembra 2011 začenja tradicionalen jesenski seminar slovenskega jezika in kulture za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji ter za vzgojitelje in učitelje dvojezične šole Špeter.

 

Seminar, ki je letos že 46. po vrtsi, bo ob 9.30 uri z uvodnim predavanjem z naslovom »Osamosvajanje Slovenije« otvoril minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič. Otvoritev bo potekala v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu (Ul. Petronio 4, Trst).

 

Gre za meddržavno dogovorjeni tradicionalni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji ter za vzgojitelje in učitelje dvojezične šole Špeter v Benečiji, ki ga Ministrstvo za šolstvo in šport že vrsto let organizira skupaj z italijanskimi šolskimi oblastmi ob pomoči Zavoda RS za šolstvo – OE Koper. Do podpisa Zapisnika za področje izobraževanja za manjšine, ki ureja vrsto vprašanj s področja manjšinskega šolstva, tako slovenskega v Italiji kot italijanskega v Sloveniji (25.05.1995 v Ljubljani), so se tega seminarja lahko udeleževali le pedagoški delavci na Tržaškem (na podlagi Londonskega memoranduma, ki velja le za bivšo A in B cono Svobodnega tržaškega ozemlja) in je zato tudi vedno potekal le v Trstu.

 

Zahvaljujoč zgoraj navedenemu zapisniku, ki Goriško izenačuje s Tržaško, so se 15 let nazaj lahko seminarja prvič udeležili tudi pedagoški delavci z Goriškega, tako da je delno potekal tudi v Gorici. Pred 14 leti se je prvič dogodilo, da je bila slavnostna otvoritev v Gorici (simbolično dejanje izenačenja). Od takrat dalje je otvoritev seminarja izmenično eno leto v Trstu drugo pa v Gorici.

 

Sam seminar bo potekal med 2. in 7. septembrom na ozemlju Tržaške in Goriške pokrajine in je namenjen vsem ciljnim populacijam zamejskega šolstva v Italiji (profesorji nižjih in višjih srednjih šol, vzgojitelji v vrtcih, učitelji OŠ), ki bodo razvrščene v 13 ciljnih skupin glede na stopnjo šolanja in predmetna področja, in s tem zaobjame celotno zamejsko populacijo pedagoških delavcev v Italiji (cca. 500 pedagoških delavcev). Udeleženci bodo dopolnjevali in nadgrajevali vsebine prejšnjih seminarjev s posebnimi poudarki na slovenskem jeziku in kulturi.

 

Tovrstni seminarji so le ena od aktivnosti oz. oblik sodelovanja, ki jih Ministrstvo za šolstvo in šport redno organizira za slovenske pedagoške delavce iz zamejstva.

Vir: MŠŠ

Priložen je program, kjer je razvidno, da se sodelujoči na delavnicah in predavanjih srečujejo z modernimi oblikami dela in rabo informacijsko komunikacijske tehnologije.

Related Files

Objavil/-a: MŠŠ
Ocena:
1 Zvezdica2 Zvezdici3 Zvezdice4 Zvezdice5 Zvezdic (No Ratings Yet)
Loading...