Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole – strokovni posvet

Zavod RS za šolstvo nadaljuje s tradicionalnim posvetom, ki ga v podporo večji prožnosti in prilagodljivosti pouka v osnovnih šolah pripravlja vsako leto. Letošnji posvet je še posebej pomemben, ker osmišlja prenovljeno zakonodajo in ozavešča učitelje za uvajanje posodobljenih učnih načrtov. Največja dodana vrednost posveta pa bodo predstavitve primerov dobrih izkušenj, ki so jih letos učitelji iz 45 šol pripravili kar 56.

Poleg frontalnih predavanj Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS (dr. Mitja Sardoč), Nevrofiziološke osnove učinkovitega učenja otroka in mladostnika (dr. Tina Bregant), Fleksibilni predmetnik – usmeritve in aktualni izzivi (dr. Jana Kalin) in Kakšno je "močno učno okolje"? – Soočenje različnih pogledov (ddr. Barica Marentič Požarnik), okroglih miz in predstavitev, bo na posvetu več delavnic (raziskovalni in eksperimentalni pouk, terensko delo) in okroglih miz.

Čeprav bodo frontalna predavanja posneta in arhivirana, napravljene pa bodo tudi reportaže s predstavitev, delavnic in okroglih miz, je navzočnost na posvetu bolj interaktivna, zanimiva in uporabna kot pa spremljanje posveta na daljavo; še posebej, ker kotizacije ni.

Posvet bo 29. in 30. septembra 2011 v Podčetrtku.

Več na:


Prijavite se lahko do 11. septembra na spletnem naslovu: