Največ ogledov med video prispevki na portalu SIO ima Učiteljska.net

Redno se oziramo tudi po številu ogledov prispevkov.

Med video prispevki ima do 7. septembra 2011 največ ogledov predstavitev Učiteljska.net. Šteje jih kar 2115. No, zdaj jih je najbrž že več.


Povezavi:

Dostop do video arhiva: