Pozitivni odzivi o projektu E-šolstvo in tradicionalnem jesenskem seminarju slovenskega jezika in kulture za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji (Primorski dnevnik)

V začetku septembra smo poročali, da se v Trstu pričenja tradicionalen jesenski seminar slovenskega jezika in kulture za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji ter za vzgojitelje in učitelje dvojezične šole Špeter.

Kot je bilo po končanem seminarju veselje videti zadovoljne vzgojitelje, učitelje in profesorje pa tudi ugaja pozitivni odziv medijev. Tako Primorski dnevnik poroča, da:

"…je bilo srečanje posvečeno novim tehnologijam in projektu E-šolstvo, ki že dve leti potekal v Sloveniji, kjer se je vanj vključilo kar devetdeset odstotkov vseh šol in izobraževalnih ustanov. S tem projektom skušajo usmeriti učitelje k dobri rabi računalniške opreme, kjer računalnik seveda ni edini didaktični pripomoček, pri pouku pa mora biti prisoten, kdaj, kako in v kakšni obliki, pa mora določiti učitelj sam. Srečanja so se udeležili profesorji različnih predmetnih področij na nižjih in višjih srednjih šolah na Tržaškem, katerim so spregovorili trije učitelji z večletnimi izkušnjami na področju novih tehnologij, in sicer Viljenka Šavli, Janko Harej in Sašo Stanojev."

Ob tem poudarijo, da projekt E-šolstvo zajema več vrst brezplačnih storitev:

  • seminarje v živo in na daljavo,
  • svetovanja vodstvom šol in učiteljem v majhnih skupinah s konkretnimi željami,
  • tehnično pomoč.

Na tradicionalnem jesenskem seminarju slovenskega jezika in kulture je bila predstavljena tudi dobra praksa konference SIRikt – Splet izobraževanja in raziskovanja z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki je že tradicionalna v slovenskem šolskem prostoru in združuje številne delavce v vzgoji in izobraževanju na kvalitetnih predavanjih, delavnicah in mreženju.

Vir in članek v celoti: Primorski dnevnik