Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše

V mesecu septembru je za ravnatelje potekala ponovitev prvega modula z naslovom Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše.

Udeleženci so se srečali z osnovami smiselne uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za ravnateljevo učinkovito komunikacijo na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja (starši, učenci, zaposleni, lokalna skupnost, ostali zunanji sodelavci, zunanji partnerji, MŠŠ, ZRSŠ: portali, e-pošta, e-zbornica, e-učilnica, …).

Fotografije so iz izobraževanju na Zavodu Anotna Martina Slomška v Mariboru.

Povezava: