Zavod Inštitut za elektronsko participacijo na novi spletni strani

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo vas vabi k ogledu nove spletne strani, ki je namenjena predstavitvi področja delovanja, informiranju o dejavnostih organizacije in sodelovanju javnosti.

Na spletni strani so med drugimi dostopna letna poročila organizacije, preglednica projektov, knjižnica strokovnega znanja, predstavitve konceptov in spletne povezave. Stran ponuja aktualen vpogled v stanje in razvoj elektronske demokracije v Evropski uniji ter izpostavlja uspešne primere elektronske participacije s poudarkom na nevladnih organizacijah.


Spletna stran je dostopna na naslovu

Related Files