Sodelovalni projekti na daljavo

V okviru projekta e-šolstvo deluje področje Sodelovalni projekti na daljavo, ki skrbi za informiranje šol o možnostih vključevanja v mednarodne projekte, za usposabljanje učiteljev za izvajanje teh projektov pri pouku in za širjenje primerov dobre prakse. Iz niza video posnetkov na to temo smo tokrat izbrali predstavitev dejavnosti javnega zavoda CMEPIUS, ki v državi izvaja naloge  Nacionalne agencije EU akcijskega programa Vseživljenjsko učenje in podrobnejše informacije o njihovem najobsežnejšem programu Comeinus z akcijami, ki jih le-ta ponuja.